Kamer: waakhond regeldruk moet beter zijn werk kunnen doen

Het kabinet moet zorgen dat de toezichthouder op de regeldruk voor ondernemingen beter zijn werk kan doen. De Tweede Kamer heeft de regering opgedragen om in gesprek te gaan met de waakhond om te kijken waar de knelpunten zitten.

28 november 2018 | Door redactie

De controle op regeltjes die ondernemers alleen maar opzadelen met meer papierwerk ligt sinds medio 2017 bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Het college geeft zijn mening over nieuwe wetten, zodat er elke keer ook nadrukkelijk gekeken wordt naar de rompslomp-effecten van nieuwe regels. Maar het ATR zou eigenlijk ook bestaande wet- en regelgeving onder de loep gaan nemen, om te kijken of die ondernemers niet te veel in de weg zit. Maar juist aan die taak komt het college te weinig toe, heeft de waakhond aangegeven in gesprek met de Tweede Kamer.

Onderzoek naar prioriteiten adviescollege

Dat kan niet de bedoeling zijn, vindt de Tweede Kamer. Alle Kamerleden steunden een motie (pdf) die het kabinet opdraagt om er werk van te maken dat het ATR zijn taken goed kan uitvoeren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken moet daarom in gesprek met het adviescollege om te onderzoeken waar de schoen knelt. Daarbij moet volgens de motie onder meer een ‘betere prioritering van taken, een mogelijke uitbreiding van de capaciteit en de organisatiestructuur’ van het ATR aan de orde komen.
De Kamer wil in februari de uitkomsten van dat onderzoek horen.

Speciale commissie bekijkt hindernissen ondernemers

Keijzer stelde eerder nog dat ze nog niet wilde ingrijpen bij het ATR, omdat het college nog maar een jaar in de huidige vorm functioneert. Bovendien wilde ze de bevindingen afwachten van de speciale ‘Strategische commissie Betere regelgeving bedrijven’. Deze commissie is juist ingesteld om de grootste hindernissen in de huidige wet- en regelgeving in kaart te brengen en die te verbeteren. Ook heeft Keijzer eerder aangekondigd dat het snoeien in onnodige regels voortaan de verantwoordelijkheid is van ministeries zelf.
Toch gaat het de Kamer allemaal nog niet snel genoeg. Tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken kreeg Keijzer al de aansporing om meer vaart te maken met de zogeheten mkb-toets.

Bijlagen bij dit bericht

Bewaarplicht: Digitale administratie
E-learning | VideoCollege 5 minuten
Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten