Kennisquiz op tv is een kansspel

9 mei 2017 | Door redactie

Over elke betaling uit een scholingsfonds die een winnaar van een kennisquiz laat doen mag de Belastingdienst kansspelbelasting heffen. De winnaar heeft namelijk een ‘onvoorwaardelijk recht’ op de prijs gekregen, zo oordeelde de rechter.

In deze zaak draaide het om een jongere die op tv een kennisquiz voor middelbare scholieren had gewonnen. Daarmee had hij een carrièrefonds van € 250.000 verdiend. Dat geld kon hij gebruiken voor bijvoorbeeld opleidingen. Het geld uit het carrièrefonds werd echter niet in één keer op zijn rekening gestort. Voor elke opleiding moest hij een aparte aanvraag doen voor een vergoeding uit het fonds. Een commissie van de beheerder van het fonds besliste vervolgens of de rekening ook vergoed werd. Over elke betaling hield de Belastingdienst kansspelbelasting in.

Sprake van onvoorwaardelijk recht

De winnaar vond die inhoudingen niet terecht. Hij stelde dat de kansspelbelasting in één keer berekend had moeten worden toen hij het scholingsfonds had gewonnen. Maar het hof ging daar niet in mee. Volgens bestaande rechtspraak van de Hoge Raad wordt de belasting geheven op het moment dat iemand een ‘onvoorwaardelijk recht’ heeft op uitbetaling van de prijs. En hier was dat pas het geval zodra de commissie een betaling had goedgekeurd. De inhouding was dus correct.

Specifieke kennis over een onderwerp helpt niet veel

De winnaar voerde ook nog aan dat geen sprake was van een kansspel, maar het hof vond van wel. Daarbij was van belang of een doorsnee-kandidaat het spelresultaat ‘in overwegende mate kon beïnvloeden’. In dit geval konden de kandidaten geen overwegende invloed uitoefenen op hun eindscore, ‘laat staan op die van hun tegenstanders’. Zo konden de vragen over allerlei onderwerpen gaan, dus een deelnemer die heel veel wist van een bepaald onderwerp schoot daar niet zoveel mee op.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11 april 2017, ECLI (verkort): 3020