Kosten belastingvoordelen vaak onbekend

2 februari 2017 | Door redactie

Uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer blijkt dat voor meer dan de helft van de aftrekposten, vrijstellingen en kortingen niet bekend is wat de kosten en de effecten ervan zijn.

De Algemene Rekenkamer heeft voor het onderzoek ‘Zicht op belastingverlichtende maatregelen’ alle fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk verminderen bekeken. Hieruit blijkt dat voor een flink deel van de 213 gevonden regelingen niet duidelijk is of deze effect hebben en wat voor kosten ermee gemoeid zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat er aan 113 fiscale regelingen een bedrag van € 97,6 miljard gekoppeld kan worden. Daarentegen is van 71 belastingregelingen de omvang onbekend en van 29 belastingregelingen is slechts een schatting beschikbaar. De totale belastingontvangsten voor 2016 zijn begroot op € 193,6 miljard!

Gericht op bevordering ondernemerschap

Een groot deel van de regelingen is gericht op de bevordering van het ondernemerschap zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling (tool). Dit betreft een som van € 10,2 miljard. Het hoogste bedrag gaat naar de bevordering van de arbeidsparticipatie (€ 19,2 miljard). Hiervan slokt de arbeidskorting voor werkenden € 17,2 miljard op. De bevordering van het eigenwoningbezit neemt de tweede plaats in. Hier gaat € 8,1 miljard in om. Dan gaat het om het saldo van de hypotheekrenteaftrek (tool) en het eigenwoningforfait. Verrassende derde is de vrijstelling voor de accijns voor luchtvaartuigen, dit betreft € 2,1 miljard.

Fiscale stelsel vereenvoudigen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een reactie op het rapport aangegeven dat hij zijn beleid van meer transparantie over fiscale regelingen voort wil zetten. Daarnaast stelt hij dat het noodzakelijk blijft om het fiscale stelsel te vereenvoudigen om zicht te kunnen houden op de effecten van de fiscale regelingen.