Lager tarief van de verhuurderheffing per 2022

Per 1 januari 2022 krijgen woningcorporaties te maken met een verlaging van de verhuurderheffing. Het nieuwe tarief komt daardoor uit op 0,485%. Daarnaast kan de overheid volgend jaar de bedragen van de heffingsverminderingen iedere maand wijzigen.

21 september 2021 | Door redactie

Als uw organisatie eigenaar is van meer dan vijftig huurwoningen en de maandelijkse huurprijs is niet hoger dan de huurtoeslaggrens (2021: € 752,33), geldt de verhuurderheffing over de waarde van de woningen. Het kabinet heeft dit jaar besloten om de huren in de sociale sector te bevriezen. De woningcorporaties en grotere particuliere verhuurder krijgen daarom een tegemoetkoming door een tariefsverlaging van de verhuurderheffing. Het percentage van de verhuurderheffing daalt daardoor van 0,526% in 2021 naar 0,485% in 2022.

Vaker wijzigen van heffingsvermindering

Op dit moment heeft de overheid de mogelijkheid om de bedragen van de heffingsverminderingen ieder kwartaal te wijzigen. In de praktijk blijkt dat tot problemen te leiden. Per 1 januari 2022 wijzigt dit en is het verhogen, verlagen of op nihil stellen van de bedragen van de heffingsverminderingen iedere maand mogelijk met ingang van de eerste van de maand. Vanwege de rechtszekerheid is het wel noodzakelijk om de wijzigingen meer dan één maand van tevoren aan te kondigen. 

Bijlagen bij dit bericht