Lagere boete als aangifte paar dagen te laat is

12 september 2013 | Door redactie

Bent u te laat met het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting, dan kan de Belastingdienst u een verzuimboete opleggen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant vond een geringe overschrijding van de aangiftetermijn echter voldoende reden om de hoogte van de boete te verminderen.

In deze zaak ging het om een bv die op 1 maart 2011 een uitnodiging kreeg om de aangifte vennootschapsbelasting 2010 in te dienen. De aangifte moest vóór 1 november 2011 bij de Belastingdienst binnen zijn. De bv diende echter geen aangifte in en de inspecteur stuurde op 23 november een herinnering waarin hij werd verzocht om voor 7 december 2011 de aangifte te verzorgen. Dat hielp echter niet, zodat de fiscus nog een aanmaning stuurde. De bv kreeg de tijd tot 16 januari 2012 om de aangifte te verzorgen. Uiteindelijk stuurde de bv op 23 januari een brief en gaf aan dat de winst nihil was en dat de aangifte nog zou volgen. Op 31 januari 2012 ontving de Belastingdienst de aangifte. 

Ruimte voor matiging boete

De inspecteur legde uiteindelijk een definitieve aanslag op voor een nihilbedrag, maar wel met een verzuimboete van € 2.460. De bv vond de hoogte van de boete te hoog voor de overschrijding van de termijn. Volgens de rechtbank was er ruimte voor matiging van de boete, omdat de aangifte maar 15 dagen te laat was. De inspecteur kon bij het opleggen van de aanslag daardoor gewoon beschikken over de gegevens uit de aangifte. Daarnaast speelde mee dat de aangifte al jaren nihil was. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt ook dat het opleggen van een verzuimboete vooral bedoeld is om het aantal bezwaarschriften tegen aanslagen met geschatte bedragen terug te dringen. De inspecteur kon hier bij het opleggen van de aanslag wel beschikken over de aangifte. Een schatting was dus niet nodig. Er was dus voldoende reden om de boete te matigen tot € 1.000. 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 juli 2013, ECLI (verkort): 5522