Langer belastinguitstel en verken solidariteitsheffing!

De Tweede Kamer heeft onlangs een aantal moties aangenomen die over de economische coronasteunmaatregelen gaan. Zo vindt de Kamer onder andere dat het belastinguitstel tot 1 oktober 2021 moet worden verlengd en dat het kabinet beleidsvarianten moet gaan verkennen voor een tijdelijke solidariteitsheffing.

10 juni 2021 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft op 8 juni 2021 een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de per 1 juli 2021 aflopende mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen in verband met de coronacrisis (tool) te verlengen tot 1 oktober 2021. Daarnaast is ook een motie aangenomen waarin de Kamer de regering vraagt om beleidsvarianten te verkennen voor de invoering van een tijdelijke solidariteitsheffing voor ondernemingen die in de coronacrisis extra winst hebben gemaakt, en de Kamer hierover vóór 1 augustus 2021 te informeren.

Administratieve lasten NOW verminderen

Verder zijn de volgende fiscaal gerelateerde moties door de Kamer aangenomen:

  • Er moet een apart team komen van ambtenaren met mandaat en doorzettingsmacht dat een plan voor Prinsjesdag 2021 uitwerken waarin een oplossing is opgenomen voor kleine ondernemers die in de problemen komen vanwege de verschillende terugbetalingprocedures.
  • Bekijk of de administratieve lasten van de NOW verder kunnen worden verminderd door deze in lijn te brengen met die van andere regelingen, bijvoorbeeld wanneer een eenvoudige derdenverklaring genoeg zou kunnen zijn.
  • Ga de mogelijkheden tot het opzetten van een stoppersregeling na waarmee ondernemers die op een gecontroleerde wijze hun onderneming willen beëindigen, ondersteuning krijgen.
  • Bij de Belastingdienst moet er voldoende aandacht zijn voor schrijnende gevallen. Dit kan gerealiseerd worden door een team schrijnende gevallen met voldoende discretionaire bevoegdheid in te stellen.
  • Ga onderzoek doen naar de solvabiliteitspositie van ondernemingen. Daar is nu nog onvoldoende zicht op. Een goed zicht op de schuldpositie van ondernemingen is nodig om goed uit de crisis te kunnen komen.
  • Ga samen met private en publieke schuldeisers een protocol opstellen en maak gezamenlijke afspraken. Hierdoor moet het afbetalen van schulden door ondernemers eenvoudiger en gestroomlijnder worden.

 

Bijlagen bij dit bericht

Onderneming in zwaar weer
Verdiepingsartikel
De verantwoording van de NOW
Verdiepingsartikel