Let op BTW-aangifte MOSS-regeling eerste kwartaal

23 februari 2018 | Door redactie

Ondernemingen die van de Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling) gebruikmaken, moeten daarvoor uiterlijk binnen 20 dagen na afloop van het kwartaal een BTW-melding indienen bij de Nederlandse Belastingdienst. De BTW-melding over het eerste kwartaal van 2018 moet op 20 april bij de Belastingdienst binnen zijn.

De MOSS-regeling houdt in dat een onderneming in de eigen lidstaat aangifte doet zodra deze in verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU) telecommunicatiediensten levert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van software, filmpjes, foto’s, e-books, hosting of trainingen via internet. Dit aangeven in het land van herkomst was een vrij ingewikkeld en tijdrovend proces. Om dat te vereenvoudigen is er de MOSS-regeling. Via deze regeling verloopt het aangifteproces van de BTW (tool) namelijk via de Nederlandse Belastingdienst. De fiscus regelt dan de aangifte en betaling in de andere EU-landen.  Er is een aparte regeling voor klanten die afkomstig zijn uit landen buiten de EU.

Geen melding voordat het BTW-tijdvak is verstreken

De deadline voor de BTW-melding voor de MOSS-regeling verschuift niet als deze datum in het weekend of op een feestdag (tool) is. Het is niet toegestaan om de BTW-melding voor de MOSS-regeling in te dienen voordat het tijdvak is verstreken. Als de MOSS-regeling wordt toegepast, moet er ook een BTW-melding worden ingediend als er in het betreffende tijdvak geen digitale diensten zijn verricht. 

Aanvraag registratieformulier neemt tijd in beslag

Wilt u in 2018 deelnemen aan de MOSS-regeling? Houd er dan rekening mee dat hier tijd overheen gaat. U kunt  bij de Belastingdienst een registratieformulier voor deze regeling invullen. U kunt zich op het beveiligde gedeelte van onze internetsite registreren. U gaat hiervoor naar ‘Verzoek registratie in Nederland voor betalen BTW in EU-landen (EU-regeling)’. U krijgt dan binnen 10 dagen na ontvangst van uw registratieverzoek bericht of u mee mag doen. In dit registratieformulier moet u een gewenste ingangsdatum aangeven.