Maak bezwaar tegen heffing over uw spaargeld

17 april 2015 | Door redactie

De Belastingdienst gaat uit van een fictief rendement van 4% op spaargeld, en heft op basis daarvan 1,2% in box 3. Omdat spaarders in deze tijd absoluut geen 4% rendement meer halen, betalen zij inmiddels meer belasting dan ze aan rente ontvangen over hun vermogen. Een recent arrest maakt dat u er verstandig aan doet om bezwaar aan te tekenen tegen de heffing in box 3. Daarnaast kunt u overwegen uw spaargeld onder te brengen in uw bv.

De laatste tijd komt er steeds meer kritiek op de belastingheffing over uw vermogen. Recent heeft de Hoge Raad aangegeven dat deze heffing in box 3 mogelijk toch strijdig is met de Europese regels. Dit is het geval als aangetoond kan worden dat de box 3-heffing een buitensporige last is. U doet er daarom verstandig aan om bezwaar aan te tekenen tegen de heffing. Speciaal voor u heeft Rendement hiertoe een voorbeeldbrief opgesteld, die u kunt gebruiken als bezwaarschrift. Het indienen van bezwaar is overigens alleen mogelijk als de aanslag nog niet definitief vaststaat. Een aanslag staat in principe definitief vast als de bezwaartermijn van zes weken na de datum van de aanslag is verstreken.

Heffing spaargeld vermijden met behulp van spaar-bv

Dat de forfaitaire rendementsheffing een gat in uw rendement slaat, mag duidelijk zijn. In december 2014 besteedde BV Rendement dan ook al aandacht aan de mogelijkheid om uw spaargeld in uw eigen bv onder te brengen, of hiervoor een spaar-bv op te richten. De inbreng van uw vermogen kan kosteloos plaatsvinden, en bovendien wordt u niet langer geconfronteerd met een forse belastingheffing over een rendement dat u onmogelijk kunt halen. In plaats daarvan wordt enkel belasting geheven over uw daadwerkelijk behaalde rendement. Over eventuele kosten en vanaf welk bedrag het aantrekkelijk wordt om in uw bv te sparen, leest u meer in BV Rendement.