Meerdere bezwaren bij meerdere aanslagen

18 februari 2015 | Door redactie

Het kan soms voorkomen dat de Belastingdienst op één aanslagbiljet meerdere (naheffings)aanslagen zet. Gaat u bezwaar maken tegen deze aanslagen, dan moet u een afzonderlijk bezwaarschrift voor elke aanslag indienen. Een bezwaarschrift tegen één aanslag op het aanslagbiljet geldt namelijk niet automatisch als een bezwaarschrift tegen de andere aanslag(en). Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

In deze zaak ging het om een bv die in het bezit was van twee auto’s, een Mercedes-Benz type C180 en E350. Deze auto’s waren geïmporteerd en de bv had op 17 januari 2013 aangifte Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) gedaan. Op basis van deze aangifte liet de fiscus een hertaxatie uitvoeren. Hieruit bleek dat de auto’s meer waard waren en dat er dus te weinig belasting was voldaan. Op 4 oktober 2013 legde de inspecteur twee naheffingsaanslagen op. De bedragen van beide naheffingsaanslagen waren op één aanslagbiljet vermeld. De bv was het niet eens met deze naheffingsaanslagen.

Eén bezwaarschrift is niet voldoende

De bv diende in eerste instantie alleen een bezwaarschrift in tegen de naheffingsaanslag van de C180. De fiscus wees dat bezwaar af. Bij het beroep tegen de uitspraak op bezwaar (dat was 16 mei 2014) kreeg de inspecteur pas te horen dat het bezwaarschrift ook bedoeld was voor de naheffingsaanslag van de E350. Volgens de inspecteur was dat bezwaarschrift te laat, omdat het pas op 16 mei 2014 bekend was. De rechtbank was het daarmee eens. Er was geen reden om aan te nemen dat het bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag van de C180 ook bedoeld was als bezwaar tegen de naheffingsaanslag van de E350. De verwijzing van de bv naar een verzonden faxbericht kon de bv ook niet helpen. Een faxbericht diende namelijk niet als een bezwaar en de inspecteur hoefde (als hij het al ontvangen had) het ook niet als zodanig in behandeling te nemen. Het bezwaarschrift tegen de naheffingsaanslag voor de E350 was dus niet-ontvankelijk.

Bezwaar per fax is vormverzuim

Sinds 1 juli 2014 is dit wel veranderd. Als u nu een bezwaarschrift per fax indient, is dat een vormverzuim. U krijgt dan de gelegenheid om het verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen door het bezwaarschrift alsnog schriftelijk in te dienen. De datum van ontvangst van de fax geldt dan wel als tijdstip van ontvangst van het bezwaarschrift. 
Rechtbank Den Haag, 30 september 2014, ECLI (verkort): 12471