Minder rente bij ontbreken van gegevens

Kunt u vanwege ontbrekende gegevens niet meteen uw belasting afdragen, dan mag de fiscus u over deze periode geen invorderingsrente in rekening brengen. Dit oordeelde rechtbank Breda onlangs nadat de Belastingdienst had verzuimd een acceptgiro en betalingskenmerk aan de opgelegde aanslag toe te voegen.

6 september 2012 | Door redactie

Vanaf de dag na de vervaldag van de laatste termijn tot en met de dag vóór de uiteindelijke betaling mag de fiscus u invorderingsrente rekenen over het te betalen bedrag. U moet dan wel alle gegevens verstrekt krijgen, zodat u de betaling op tijd kunt doen. Dit was niet het geval bij een man die op 31 december 2007 een navorderingsaanslag vermogensbelasting over 2010 ontving van de Belastingdienst. Hij maakte bezwaar en betaalde uiteindelijk in 2010. Over de tussenliggende periode had de fiscus invorderingsrente gerekend en daar was de man het niet mee eens. Er ontbraken namelijk een acceptgiro en een betalingskenmerk waardoor hij niet eenvoudig kon betalen. Dit leverde een vertraging op van ruim drie en een halve  maand, waarover volgens de man dan ook geen rente gerekend zou moeten worden. 

Belastingdienst was niet zorgvuldig geweest

De rechter stelde de man in het gelijk op basis van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het was aannemelijk dat hij de aanslag niet kon betalen, omdat belangrijke gegevens niet waren vermeld. Omdat hij in die periode van drie en een halve maand voldoende pogingen had gedaan om de aanslag te betalen, mocht de Belastingdienst over deze periode geen invorderingsrente rekenen.
Rechtbank Breda, 28 juni 2012, LJN: BX4591