Navorderen mogelijk bij herstellen systeemfout

17 maart 2016 | Door redactie

Krijgt uw organisatie door een systeemfout bij het bepalen van de belasting een lagere aanslag opgelegd, dan kan de inspecteur dit nog rechttrekken met een navorderingsaanslag. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft namelijk aangegeven dat dit nog mag als het om een kenbare fout gaat.

Voor navordering (tool) heeft de Belastingdienst in principe een nieuw feit nodig. Hierop geldt echter een uitzondering als het gaat om een kenbare fout. Hiervan is in ieder geval sprake als de aanslag 30% lager is dan de belasting die geheven had moeten worden. In deze zaak ging het om een eigenaar van een woning, die op 31 maart aanslagen gemeentelijke- en waterschapsheffingen kreeg opgelegd. Op 4 april schreef hij zich uit als bewoner van de woning. Hierdoor werden de aanslag afvalstoffenheffing en zuiveringsheffing verminderd tot bedragen berekend over de periode 1 januari 2014 – 1 mei 2014.

Verminderen tot nihil is kenbare fout

Op 30 september 2014 kreeg de eigenaar zelfs een brief dat de aanslagen waren verminderd naar nihil. Dit bleek een systeemfout te zijn en de heffingsambtenaar corrigeerde dit met nieuwe aanslagen. De eigenaar vond die correctie niet terecht. De rechter gaf aan dat het opleggen van een tweede aanslag vanwege de systeemfout niet mogelijk was, maar bepaalde dat de heffingsambtenaar dit moest corrigeren met navorderingsaanslagen. Het onterecht verminderen van een aanslag tot nihil behoorde volgens de rechter tot een kenbare fout. Er was dus geen nieuw feit nodig. De rechter vernietigde vervolgens wel de gebruikersheffingen, omdat de heffingsambtenaar het gebruik van de woning na uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie onvoldoende kon aantonen. De heffingsambtenaar mocht dus alleen een navorderingsaanslag opleggen voor de onroerendezaakbelasting van eigenaren en de rioolheffing van eigenaren.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 1 december 2015, ECLI (verkort): 7643