Niet-aflosbare schuld in RC is uitdeling

11 maart 2015 | Door redactie

Houdt u zich niet aan de leningsvoorwaarden voor de schuld in rekening-courant bij uw bv, en de bv doet te weinig om de schuld bij u te verhalen? Dan wordt het openstaande bedrag aangemerkt als een verkapte uitdeling en krijgt u een forse navorderingsaanslag inkomstenbelasting.

In een recente rechtszaak draaide het om een dga die in rekening-courant geld had geleend van zijn bv. Het saldo van de schuld liep snel op: in 2008 bedroeg deze nog € 658.707, maar in 2009 was de schuld al opgelopen tot € 13.891.900 en in 2010 bedroeg deze zelfs € 3.719.255. De bv en dga waren echter in de leningsovereenkomst overeengekomen dat deze schuld nooit hoger mocht zijn dan € 2.5 miljoen. Toen de bv in 2012 failliet ging, oordeelde de inspecteur dat er sprake was van een uitdeling van € 1,5 miljoen. Hij legde daarom een stevige navorderingsaanslag op. De dga was het hier niet mee eens stapte naar de rechter. 

Schending van de leningsvoorwaarden

Volgens de leningsovereenkomst had de dga ook geen schulden aan mogen gaan bij andere geldschieters voordat hij de schuld bij de bv had afgelost. Hier had de dga zich echter niet aan gehouden; hij had bij een bank in privé een hypotheek afgesloten voor de koop van een huis in Frankrijk met een waarde van € 1.815.000. Niet lang daarna verkocht de dga het huis weer voor € 2.192.717, waarmee de schuld aan de bank werd afgelost. Dit was niet alleen een schending van de leveringsvoorwaarden, maar dit had voor de bv aanleiding moeten zijn om bij de dga aan te kloppen voor geld. De bv had echter nagelaten de schuld voortvarend te verhalen op de dga, zoals een onafhankelijke derde wel gedaan zou hebben. De bv had de dga dus bevoordeeld, en de inspecteur had daarom terecht geconstateerd dat er sprake was van uitdeling. De navorderingsaanslag bleef in stand.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 februari 2015, ECLI (verkort): 1367