Niet indienen aangifte was eigen fout bv

13 april 2015 | Door redactie

U krijgt een flinke boete als u niet aan de aangifteplicht voldoet. U voorkomt dit niet door aan te geven dat de Belastingdienst stelselmatig en vaak fouten maakt. Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam blijkt dat zo’n argument niet concreet genoeg is.

In deze zaak had een bv geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan over het aangiftejaar 2010/2011. De Belastingdienst legde daarom een ambtshalve aanslag op naar een bedrag van € 6.900. Na verrekening van verliezen bleef er een belastbaar bedrag over van nihil. De bv kreeg daarnaast ook een verzuimboete van € 2.460 vanwege het niet doen van de aangifte. Deze verzuimboete was reden voor de bv om naar de rechter te stappen. Bij de rechter stelde de bv dat zij niet kon inloggen op de website van de Belastingdienst, maar dat zij de aangifte wel op papier had ingediend. De inspecteur had deze papieren aangifte echter nooit ontvangen en was ook niet op de hoogte van storingen van de website.

Niet alles gedaan om aangifte in te dienen

De bv gaf daarnaast aan dat er sprake was van onmacht, omdat het door de vele fouten bij de Belastingdienst niet mogelijk was om in te loggen. Volgens de rechter bleven de argumenten van de bv erg algemeen en kon de bv niet aangeven welke fouten dat precies waren. Daarnaast bleek uit het aangifteverleden van de bv dat er de afgelopen jaren ook geen aangifte was ingediend. Het gerechtshof stelde daarom dat de bv er niet alles aan had gedaan om de aangifte in te dienen en om de problemen met het elektronisch indienen van de aangifte op te lossen. Het niet indienen van de aangifte was daardoor volledig aan de bv te wijten. De verzuimboete bleef dus in stand. 
Gerechtshof Amsterdam, 26 februari 2015, ECLI (verkort): 1152