Niet indienen aangifte was eigen fout bv

17 april 2015 | Door redactie

Als u de belastingaangifte niet tijdig indient, kunt u een fiscale boete verwachten. U kunt niet onder een boete uitkomen met het argument dat de Belastingdienst stelselmatig en vaak fouten maakt. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam.

In deze zaak had een bv geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan over het aangiftejaar 2010/2011. De Belastingdienst legde daarom een ambtshalve aanslag op naar een bedrag van € 6.900. Na verrekening van verliezen bleef er een belastbaar bedrag over van nihil. De bv kreeg daarnaast ook een verzuimboete van € 2.460 vanwege het niet doen van de aangifte. Deze verzuimboete was reden voor de bv om naar de rechter te stappen. Bij de rechter stelde de bv dat zij niet kon inloggen op de website van de Belastingdienst, maar dat zij de aangifte wel op papier had ingediend. De inspecteur had deze papieren aangifte echter nooit ontvangen en was ook niet op de hoogte van storingen van de website.

Er was geen sprake van onmacht

De bv gaf daarnaast aan dat er sprake was van onmacht, omdat het door de veelvuldig voorkomende fouten en storingen bij de Belastingdienst niet mogelijk was om in te loggen. Volgens de rechter bleven de argumenten van de bv erg algemeen en kon de bv niet aangeven welke fouten dat precies waren. Daarnaast bleek uit het aangifteverleden van de bv dat er de afgelopen jaren ook geen aangifte was ingediend. Het gerechtshof stelde daarom dat de bv er niet alles aan had gedaan om de aangifte in te dienen en om de problemen met het elektronisch indienen van de aangifte op te lossen. Het niet indienen van de aangifte was daardoor volledig aan de bv te wijten. De verzuimboete bleef dus in stand. In het meinummer van FA Rendement kunt u meer lezen over fiscale boetes.
Gerechtshof Amsterdam, 26 februari 2015, ECLI (verkort): 1152

Dringende vragen over fiscale boetes?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over fiscale boetes, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!