Nieuwe Leidraad Horizontaal Toezicht mkb

17 maart 2016 | Door redactie

Onlangs is de Leidraad Horizontaal Toezicht mkb uit 2011 geheel herzien. Dit was nodig om de Leidraad beter aan te laten sluiten op opgedane praktijkervaringen en reacties van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst.

Horizontaal toezicht houdt in dat uw organisatie een convenant sluit met de Belastingdienst, waardoor het zwaartepunt van het fiscale toezicht verschuift van controle achteraf naar afstemming vooraf. Voor kleine mkb-ondernemers is een rechtstreeks convenant niet mogelijk zonder tussenkomst van een financieel intermediair. De kern van horizontaal toezicht is dan dat de Belastingdienst steunt op het werk dat deze fiscale dienstverlener voor uw organisatie verricht. Vanwege deze belangrijke verantwoordelijkheid moet een accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor eerst worden getoetst voordat zij namens uw organisatie deelneemt aan een convenant voor horizontaal toezicht.

Meer aandacht voor invordering

In 2011 publiceerde de Belastingdienst de eerste Leidraad Horizontaal Toezicht mkb 2011. In dit document is uitgewerkt hoe horizontaal toezicht in samenwerking met fiscale dienstverleners in zijn werk gaat. Dit document is volledig op de schop genomen. Deze herziening heeft geleid tot de Leidraad Horizontaal Toezicht mkb 2016 (pdf). Hierdoor is de Leidraad uit 2011 komen te vervallen. Voor uw organisatie zijn de volgende aanpassingen relevant:

  • hoofdstuk 2 bevat een nieuwe paragraaf waarin wordt uitgelegd wanneer een aangifte aanvaardbaar is (criteria voor de volledigheid en de juistheid);
  • hoofdstuk 4 bevat een nieuwe paragraaf met daarin de uitgangspunten voor deelname aan horizontaal toezicht. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een nieuwe paragraaf over het afmelden van ondernemers;
  • hoofdstuk 9 is nieuw en besteedt expliciet aandacht aan het onderwerp invordering. Er is onder andere aandacht voor liquiditeitsproblemen. In een nieuwe bijlage bij de Leidraad is uitgewerkt welke informatie de fiscus in deze situatie van uw organisatie wenst te ontvangen.