Nieuwe versie Handboek Ondernemen 2021 paraat

21 mei 2021 | Door redactie

Er is weer een nieuwe versie van het Handboek Ondernemen dat de Belastingdienst elk jaar uitbrengt. Wie in Nederland een onderneming wil beginnen of al een onderneming heeft en zelf (al dan niet ten dele) de administratie wil bijhouden, kan in het handboek grasduinen. Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het buitenland. Fiscale maatregelen in het kader van de coronacrisis zijn niet opgenomen in het handboek.

Het Handboek Ondernemen is vooral bedoeld voor zelfstandige ondernemers, maar het bevat ook veel handige informatie voor middelgrote of grote ondernemingen. Want elke keuze die ondernemers maken, of ze nu zelfstandig, klein of groot zijn, kan fiscale gevolgen hebben. Dat begint al bij de eerste stap: wie er over denkt een onderneming te starten, denkt ook na over de rechtsvorm. En elke rechtsvorm kent zijn eigen fiscale rechten en verplichtingen. Het handboek informeert hierover en geeft ook inzicht in wanneer er contact met de Belastingdienst plaatsvindt. De eerste vier hoofdstukken van het handboek gaan over het starten van de onderneming, inclusief het opzetten van een goede boekhouding en financiële administratie.

Kostenposten en fiscale voordelen

Wie onderneemt, krijgt ook te maken met kostenposten. Vanaf het vijfde hoofdstuk is informatie te vinden over kosten, bedrijfsruimte, investeringen, voorraadbeheer en de auto en fiets van de zaak. Want sinds 2020 geldt er ook een bijtelling de inkomstenbelasting voor het privégebruik van een fiets van de zaak. Heel hoofdstuk 9 is gewijd aan BTW. En komen freelancers of personeel de onderneming een handje helpen, dan is het aanleggen van een loonadministratie noodzakelijk en komen loonheffingen om de hoek kijken. Daarover gaan hoofdstuk 10 en 11.

Nieuwe status van het Verenigd koninkrijk

Wie gaat ondernemen over de grens, moet van alles weten over import, export en een aantal speciale belastingregelingen. Nieuw is de status van het Verenigd Koninkrijk: sinds 1 januari 2021 heeft dat de officiële status van een niet-EU-land voor de levering en afname van diensten. Noord-Ierland krijgt binnen het Verenigd Koninkrijk een aparte status voor de BTW. Vanaf 1 januari 2021 heeft Noord-Ierland voor de BTW de status van EU-lidstaat wanneer het om goederenbewegingen gaat. Dit geldt voor aankopen uit en leveringen van goederen aan Noord-Ierland. Maar ook voor het overbrengen van voorraad op afroep. Deze aparte status geldt niet bij het verrichten van diensten. Sinds 1 januari 2021 wordt het gehele Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland) voor de levering van diensten aan en afname van diensten uit het gehele Verenig koninkrijk als een niet-EU-land gezien.

Nieuwe BTW-regels per 1 juli 2021

Levert u goederen of diensten aan klanten in andere EU-landen die geen BTW-aangifte doen, dan gelden per 1 juli 2021 nieuwe BTW-regels. Als u na 1 juli 2021 boven een nieuwe omzetdrempel uitkomt wat betreft afstandsverkopen, betaalt u BTW in het EU-land van uw klant. In sommige gevallen geldt deze regeling ook voor e-commercediensten. De laatste twee hoofdstukken van het Handboek Ondernemen (pdf) gaan over afrekenen met de Belastingdienst als een onderneming om welke reden dan ook ophoudt te bestaan.

Bijlagen bij dit bericht

Bewaarplicht: Loonadministratie
E-learning | VideoCollege 8 minuten
Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst
E-learning | VideoCollege 9 minuten
Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten