Nieuwe versie Handboek Ondernemen gepubliceerd

28 april 2017 | Door redactie

Ieder jaar publiceert de Belastingdienst een nieuwe uitgave van het Handboek Ondernemen. Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft en die daarbij zelf (al dan niet ten dele) zijn administratie doet. Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het buitenland.

Hoewel het handboek vooral is toegespitst op startende en kleine ondernemingen, bevat het veel bruikbare informatie voor middelgrote of grote ondernemingen. De eerste vier hoofdstukken van het handboek bieden vooral praktische informatie over hoe u een onderneming start (tools) en met welke organisaties u dan te maken krijgt. Daarnaast bevat het handboek aandachtspunten over het belang van een goede boekhouding en administratie (tool) en beschrijft het waaruit een gedegen administratie bestaat.

Speciale belastingregelingen bij internationaal zakendoen

Het handboek gaat ook in op kosten die u maakt en investeringen die u doet om omzet te creëren en winst te maken of als u personeel in dienst neemt.U vindt informatie over aspecten als bedrijfskosten, afschrijvingen (tool) en reserves, het aanleggen van een salarisadministratie (tool) en loonheffingen.
Wilt u internationaal zaken gaan doen, dan moet u zich weer in heel andere terreinen verdiepen. U moet informeren over  invoer en export (tool). Ook krijgt u te maken met een aantal speciale belastingregelingen. Als u werknemers in dienst heeft die voor u in het buitenland werkzaamheden verrichten, gelden er namelijk andere regels voor de loonbelasting en sociale zekerheid. Ook hierover informeert het Handboek Ondernemen.

Informatie over het einde van uw onderneming

Als uw onderneming ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld als de eigenaar komt te overlijden, moet u de balans opmaken en afrekenen met de Belastingdienst. In het laatste hoofdstuk van het handboek leest u welke regels er dan van toepassing zijn. Het kan ook gebeuren dat uw organisatie failliet gaat. Hoe het faillissement wordt afgewikkeld, hangt onder meer af van de rechtsvorm (tool) van de onderneming. Ook over deze minder rooskleurige kanten van ondernemen biedt het handboek u de nodige informatie.
In het laatste servicekatern van het Handboek Ondernemen (pdf) vindt u een overzicht van veel gestelde vragen, een verklarende woordenlijst, een lijst van handige internetadressen en telefoonnummers en links naar brochures die voor (startende) ondernemers nuttig zijn.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten