Nieuwe versie van het Handboek Ondernemen 2018 staat online

21 maart 2018 | Door redactie

Het Handboek Ondernemen dat de Belastingdienst elk jaar updatet, is weer uit. Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft en die daarbij zelf (al dan niet ten dele) zijn administratie doet. Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het buitenland.

Hoewel het handboek vooral is toegespitst op startende en kleine ondernemingen, bevat het veel bruikbare informatie voor middelgrote of grote ondernemingen. De eerste vier hoofdstukken van het handboek bieden vooral praktische informatie over hoe u een onderneming start (tools) en met welke organisaties u dan te maken krijgt. Bijvoorbeeld hoe en wanneer u zich moet aanmelden bij de Kamer van Koophandel, wanneer u ondernemer voor de inkomstenbelasting (tools) bent of wanneer u ondernemer voor de BTW (tools)  bent. Daarnaast bevat het handboek aandachtspunten over het belang van een goede boekhouding en administratie (tool) en beschrijft het waaruit een gedegen administratie bestaat.

Fiscale regelingen voor ondernemers

Het handboek gaat ook in op kosten die u maakt en investeringen die u doet om omzet te creëren en winst te maken of als u personeel in dienst neemt. U vindt informatie over aspecten als bedrijfskosten, afschrijvingen (tool) en reserves, het aanleggen van een salarisadministratie (tool), loonheffingen en de auto van de zaak. Wilt u internationaal zaken gaan doen, dan moet u zich weer in heel andere terreinen verdiepen. U moet informeren over  invoer en export (tool). Ook krijgt u te maken met een aantal speciale belastingregelingen. Als u werknemers in dienst heeft die voor u in het buitenland werkzaamheden verrichten, gelden er namelijk andere regels voor de loonbelasting en sociale zekerheid. Ook hierover informeert het Handboek Ondernemen.

Faillissement en overlijden

Als uw onderneming ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld als de eigenaar komt te overlijden, moet u de balans opmaken en afrekenen met de Belastingdienst. In het laatste hoofdstuk van het handboek leest u welke regels er dan van toepassing zijn. Het kan ook gebeuren dat uw organisatie failliet gaat. Hoe het faillissement wordt afgewikkeld, hangt onder meer af van de rechtsvorm (tool) van de onderneming. Ook over deze minder rooskleurige kanten van ondernemen biedt het handboek u de nodige informatie. 
In het laatste servicekatern van het Handboek ondernemen (tool)  vindt u een overzicht van veel gestelde vragen, een verklarende woordenlijst, een lijst van handige internetadressen en telefoonnummers en links naar brochures die voor (startende) ondernemers nuttig zijn.