Nieuwe wetgeving moet langs meetlat ondernemer

20 februari 2017 | Door redactie

De Rijksoverheid wil bij het opstellen van nieuwe wetgeving een 'mkb-toets' gaan toepassen. Daardoor moet nadrukkelijker onderzocht worden of de nieuwe wetten mkb-ondernemers niet onevenredig zwaar belasten.

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Het idee is dat mkb’ers niet de capaciteit en de specialisten hebben om soepel aan nieuwe ingewikkelde wetten en vereisten te voldoen. De nieuwe toets zou ervoor moeten zorgen dat nieuwe wetten mkb-vriendelijker zijn wat regeldruk betreft.

Regeldruk te hoog voor mkb-ondernemers?

Kamp geeft in de brief een voorzet over hoe een mkb-toets eruit kan zien. Zijn idee is om het zogeheten think small first-principe te verankeren in het Integraal Afwegingskader (IAK). Dat is een set met criteria en toetsen die gebruikt wordt bij de start van het wetgevingsproces.
Onderdeel van het IAK is de Bedrijfseffectentoets (BET), die vooral draait om regeldruk voor bedrijven. Kamp stelt voor om bij die toets expliciet de vraag te stellen of de verwachte regeldrukeffecten proportioneel zijn voor kleine bedrijven. Desnoods kan die vraag ook gesteld worden aan testpanels van mkb-ondernemers. Als de druk te hoog is, dan kan er bijvoorbeeld een ontheffing of een lichter regime komen voor kleinere ondernemingen. Deze check komt straks weer bij een onafhankelijk college te liggen, dat vanaf 1 juli 2017 operationeel moet zijn.

Nadere uitwerking mkb-toets na de verkiezingen

Kamp schrijft dat er in de tweede helft een nadere uitwerking van de plannen volgt. Daarmee tilt hij het dus over de verkiezingen voor de Tweede Kamer heen. Toch is de kans groot dat de plannen wel doorgaan, want Kamp komt met zijn brief naar aanleiding van twee moties die een brede steun kregen in de Kamer.
MKB-Nederland spreekt van een doorbraak. Volgens de organisatie is het hoog tijd dat de overheid het mkb al in een veel eerder stadium gaat betrekken bij nieuwe wetgeving. Want te veel wetten zijn volgens MKB-Nederland geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote bedrijven.