Nieuws uit de halfjaarrapportage van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft vorig jaar drie miljoen minder telefoontjes beantwoord dan werd ingeschat. Burgers hebben hun informatie op een andere manier dan via de BelastingTelefoon weten te vinden. Naast dit goede nieuws, biedt de Belastingdienst in zijn halfjaarrapportage ook inzage in minder goed verlopen activiteiten uit 2017.

29 mei 2018 | Door redactie

Niet alles verliep even rooskleurig in 2017. Zo scoorde het afhandelen van bezwaarschriften (tool) beduidend lager dan in eerste instantie werd beoogd. Niet alleen het massaal vertrek van personeel is hier debet aan. Ook het feit dat de nieuwe ICT-voorzieningen voor het afhandelen van bezwaarschriften niet op tijd werden opgeleverd leidde tot vertraging, zo blijkt uit de 21e halfjaarrapportage van de Belastingdienst (pdf).

ICT-systeem motorrijtuigenbelasting nog niet klaar

De ICT-systemen van de Belastingdienst zijn sowieso een hardnekkig probleem. Ook het ICT-systeem dat de toeslag op de motorrijtuigenbelasting (MRB) moet verwerken op oude vervuilende dieselauto’s is nog niet klaar. In de Wet uitwerking Autobrief II (tool) is geregeld dat deze toeslag per 1 januari 2019 in werking treedt, maar die datum is niet haalbaar door de achterlopende automatisering. De Belastingdienst mikt nu op 1 januari 2020, in de hoop dat het huidige verouderde ICT-systeem tegen die tijd is gemoderniseerd. De € 5 miljoen die deze MRB-toeslag moet opleveren, wordt pas na 2020 aangewend. Ook de oplevering van automatiseringssystemen voor de aangiften erf- en schenkbelasting (tool) loopt vertraging op.

Definitieve vernietiging camerabeelden rittenregistratie

In de halfjaarrapportage geeft de Belastingdienst ook aan dat het inwinnen en gebruiken van camerabeelden met behulp van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is stopgezet. Deze camerabeelden gebruikte de fiscus voor de controle op de regeling privégebruik van een auto van de zaak (tool), de MRB en de belasting zware motorrijtuigen. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad op 24 februari 2017 mag de Belastingdienst die beelden niet meer gebruiken. De fiscus geeft aan de beelden onomkeerbaar te hebben verwijderd. Overigens is het gebruiken van ANPR-beelden voor de MRB niet definitief van de baan. Het streven is om in het Belastingplan 2019 een bepaling op te nemen dat de Belastingdienst (gegevens ontleend aan) ANPR-camerabeelden kan gebruiken voor de MRB. Wel moet de privacyregelgeving gewaarborgd worden, zeker onder de nieuwe regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).