Nu ook in Europa inloggen met eHerkenning mogelijk

De digitale sleutel eHerkenning is nu ook over de grens te gebruiken. Het inlogmiddel is sinds kort Europees erkend en kan sinds 1 september 2021 worden gebruikt in het buitenland. Een keiharde eis is wel dat de eHerkenning betrouwbaarheidsniveau eH3 of hoger heeft.

28 september 2021 | Door redactie

Door de Europese verordening ‘Electronic Identification And Trust Services’ (eIDAS) kunnen burgers, organisaties en ondernemingen online zaken regelen bij overheidsorganisaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Gebruikers die over de grens online zaken willen doen moeten niet alleen betrouwbaarheidsniveau eH3 hebben, maar ook hun persoonsgebonden eHerkenningsmiddel geschikt maken voor gebruik over de grens.

Contact met de leverancier

Om gebruik in een ander EER-land te activeren kan contact worden opgenomen met de leverancier. Om het eHerkenningsmiddel geschikt te maken voor gebruik over de grens is het burgerservicenummer (BSN) van de gebruiker vereist en moet de juiste machtiging van het land waar de gebruiker wilt inloggen worden geregeld. Bij betrouwbaarheidsniveau eH3 wordt er ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code, pincode (via token) of app met QR-code.

Belastingdienst en UWV

In Nederland is eHerkenning (video) onder andere nodig om namens een organisatie contact op te nemen met de Belastingdienst en UWV. De digitale sleutel is persoonsgebonden en alleen aan te vragen bij leveranciers die zijn erkend door de rijksoverheid. Het inlogmiddel is een initiatief van de Rijksoverheid en wordt geleverd door erkende leveranciers. Logius is de beheerorganisatie voor eHerkenning.
Afgelopen zomer werd nog bekendgemaakt dat ondernemers vanaf 2022 voor hun BTW-aangifte moeten overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor bv’s die zelf aangifte doen geldt dat zij eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau eH3 moeten hebben. Eenmanszaken kunnen nog steeds met DigiD inloggen. 

Bijlagen bij dit bericht