Ouderen krijgen straks toch nog blauwe envelop

25 november 2015 | Door redactie

Het overstappen van de Belastingdienst op elektronisch berichtenverkeer zorgt ervoor dat u straks geen blauwe envelop meer op de deurmat krijgt. Heeft u echter niet de mogelijkheid om digitaal berichten te ontvangen en te versturen, dan kunt u nog steeds een blauwe envelop krijgen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat recent toegezegd.

De Belastingdienst gaat de komende jaren steeds meer digitaal afhandelen. Hierdoor gaat de blauwe envelop op termijn verdwijnen. Verschillende ouderbonden hebben echter aangegeven dat dit vaak een groot probleem is voor ouderen, omdat ze geen gebruik kunnen maken van een computer of internet. De staatssecretaris heeft daarom recent aangegeven dat de Belastingdienst nog wel aangiften op papier blijft verstrekken als mensen geen computer of internet hebben, digibeet zijn en geen familie of vrienden hebben om te helpen.

Overstappen op elektronisch berichtenverkeer

Het is niet de bedoeling om in één keer over te stappen op het elektronisch berichtenverkeer. De staatssecretaris heeft afgesproken dit stapsgewijs te gaan doen. Daarbij zal er ook altijd sprake zijn van een gewenningsperiode waarbij de Belastingdienst zowel digitaal (via mijnoverheid.nl) als op papier berichten verstuurt. Om dit allemaal mogelijk te maken, heeft de Eerste Kamer recent ingestemd met de Wet elektronisch berichtenverkeer. De blauwe envelop en de brieven van de Belastingdienst moeten binnen zeven jaar zoveel mogelijk zijn verdwenen.