Over met inloggen DigiD gebruikersnaam en wachtwoord

27 oktober 2022 | Door redactie

Belastingplichtigen kunnen niet meer bij de Belastingdienst inloggen met de DigiD-mogelijkheid gebruikersnaam en wachtwoord. Zij moeten dus de DigiD-app of de sms-controle gebruiken. Voor Toeslagen gaat deze verandering pas per 1 januari 2023 in.

Een belastingplichtige die digitaal aangifte wil doen bij de Belastingdienst heeft een DigiD nodig om in te loggen en om te ondertekenen. Tot 1 oktober 2022 kon dit nog op drie manieren: met de DigiD-app, DigiD gebruikersnaam en wachtwoord én een extra sms-controle en met DigiD gebruikersnaam en een wachtwoord. 

Manier vervalt voor Toeslagen op 1 januari 2023

Vanaf 1 oktober 2022 is echter de derde manier vervallen. Belastingplichtigen kunnen nu dus alleen nog maar inloggen bij de Belastingdienst met de DigiD app of met een sms-controle, die is toegevoegd aan de gebruikersnaam en het wachtwoord in MijnDigiD. Voor de Toeslagen gaat deze aanpassing per 1 januari 2023 in. Op den duur zal ook de mogelijkheid om in te loggen met DigiD met sms-controle gaan verdwijnen.

Eenmanszaken mogen DigiD blijven gebruiken

Ondernemers moeten voor het doen van hun aangiften voor de BTW, vennootschapsbelasting en de loonheffingen de digitale sleutel eHerkenning (video) hebben om binnen te komen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om via administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener aangifte te doen. Voor eenmanszaken geldt wel een uitzondering, deze mogen nog met DigiD op MijnBelastingdienst Zakelijk inloggen.

 

Meer informatie over contact met de Belastingdienst vindt u in de toolbox Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst.