Overheid informeert u over SBR

21 oktober 2011 | Door redactie

De komende maanden organiseert de overheid voorlichtingsbijeenkomsten over Standard Business Reporting (SBR). Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan uw onderneming namelijk vanaf het belastingjaar 2012 de aangifte alleen nog maar in SBR aanleveren. U moet dus wel weten hoe uw onderneming het beste kan overstappen.

Met SBR moet het makkelijker zijn om financiële gegevens over te dragen aan banken, Kamer van Koophandel (KvK), Centraal Bureau voor de Statistiek en de Belastingdienst. Uiteindelijk moet het gebruik van SBR uw onderneming ook een hoop administratieve lasten uit handen nemen. Om uw onderneming voor te bereiden op SBR organiseert de overheid een aantal voorlichtingsbijeenkomsten.

Onderwerpen voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten kunt u de volgende onderwerpen verwachten:

  • Hoe en wanneer moet uw onderneming met SBR aan de slag gaan?
  • De gevolgen van SBR voor uw onderneming.
  • Het inzenden van kredietrapportages aan de banken door gebruik te maken van SBR.

Op de SBR-website vindt u meer informatie vinden over de SBR-regiobijeenkomsten.