Overheid moet extra waarschuwen bij digitaal bericht

3 mei 2022 | Door redactie

Overheden kunnen niet altijd zomaar achterover leunen als zij bijvoorbeeld een aanslag voor lokale belastingen in het digitale postvak van MijnOverheid hebben gezet. Soms moeten zij belastingplichtigen namelijk extra waarschuwen, stelt de rechter.

Steeds meer communicatie tussen de overheid en ondernemers en burgers loopt langs de digitale weg. Als belastingplichtigen dat goedkeuren, plaatsen bijvoorbeeld gemeenten, de Belastingdienst en UWV hun brieven in de digitale berichtenbox op MijnOverheid.

Betaaldeadline in de gaten houden

De berichtenbox scheelt papier, maar er klinkt ook geregeld kritiek op het systeem. Want: de doorsnee belastingplichtige zit niet dagelijks in de berichtenbox te neuzen en dat kan ertoe leiden dat diegene zonder het te weten een betaaldeadline mist. Met alle gevolgen van dien. Mede daarom kan een belastingplichtige instellen dat hij via de e-mail een melding krijgt als er een nieuw bericht is geplaatst op MijnOverheid.
Over die mailmelding ging het in deze rechtszaak, die draaide om de WOZ-waarde van een woningeigenaar. Hij had een account aangemaakt bij MijnOverheid. Daarmee had hij, zoals keurig in het vonnis staat, feitelijk aangegeven dat hij ‘via de elektronische weg voldoende bereikbaar is’. Daarom plaatste de heffingsambtenaar van de gemeente de WOZ-aanslag ook alleen maar in de berichtenbox, en verstuurde die niet meer per post.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

De woningeigenaar maakte op 8 april 2021 bezwaar (toolbox) tegen de WOZ-waarde. De heffingsambtenaar verklaarde dat bezwaar niet-ontvankelijk, omdat het te laat was ingediend. De man stelde dat hij de aanslag nooit ontvangen had en stapte uiteindelijk naar de rechter. Die stelde vast dat de heffingsambtenaar de WOZ-aanslag op 31 december 2020 in MijnOverheid had geplaatst. Vanaf die datum was dus de bezwaartermijn gaan lopen. Bezwaar maken moet binnen zes weken, dus op 8 april was de termijn al verstreken.

Wel een MijnOverheid-account, géén mailmelding

Maar dat was maar het halve verhaal. De man had namelijk wel een MijnOverheid-account, maar géén mailmelding aangezet. In zo’n geval moet een overheidsorgaan controleren of de belastingplichtige wel écht alleen maar digitaal wil corresponderen, zo stelde de rechtbank met een verwijzing naar andere jurisprudentie. Oók in belastingzaken. Verder moet de overheid bij het ontbreken van een mailmelding extra waarschuwen, omdat de gevolgen van het overschrijden van een termijn groot kunnen zijn. De heffingsambtenaar had volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond dat die procedure in dit geval gevolgd was. Daarom moest de heffingsambtenaar van de rechter een nieuw besluit nemen over het bezwaar van de woningeigenaar.
Rechtbank Amsterdam, 28 maart 2022 (publicatiedatum 26 april 2022), ECLI (verkort): 1652