Overstap eHerkenning vertraagd

21 januari 2011 | Door redactie

De overstap op eHerkenning blijkt voor een aantal overheidsinstellingen nog niet mogelijk. DigiD voor bedrijven zal daarom nog enige tijd blijven bestaan. Eigenlijk zou eHerkenning de taak van DigiD voor bedrijven per 1 januari 2011 overnemen, maar voor een aantal overheidsinstellingen komt deze overstap te snel.

In het bericht ‘Overstappen op eHerkenning tijdelijk gratis' kon u lezen dat u binnenkort moet overstappen op eHerkenning. Het doel van eHerkenning is dat u via één systeem belangrijke zaken kunt regelen met diverse overheidsinstanties. Een verschil met DigiD voor bedrijven is dat er meerdere betrouwbaarheidsniveaus zijn. Een hoger betrouwbaarheidsniveau houdt in dat de eisen hoger zullen zijn voor het vaststellen van de identiteit en de bevoegdheid van de gebruiker. Het Omgevingsloket, het Zorgregister en de gemeente Zwolle zijn echter nog niet overgestapt op het nieuwe systeem van eHerkenning. Besloten is daarom om DigiD voor bedrijven en eHerkenning nog enige tijd naast elkaar te laten bestaan.

Op den duur overstappen

Volgens het ministerie van EL&I zou dit geen probleem moeten zijn, omdat veel overheidsinstellingen ook nog van hun eigen systeem gebruik maken. Op den duur zullen steeds meer overheidsinstellingen de overstap maken naar eHerkenning. Mocht u DigiD voor bedrijven willen omzetten in eHerkenning dan kunt u dat tot 15 april 2011 gratis doen. U ontvangt dan een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1. Dit is het laagste niveau en komt overeen met DigiD voor bedrijven. Mocht u toch een hoger betrouwbaarheidsniveau nodig hebben, dan zult u hiervoor wel moeten betalen.