Percentage heffingsrente naar 2,3%

27 februari 2012 | Door redactie

Het percentage voor de heffings- en invorderingsrente gaat flink omlaag, in het tweede kwartaal voor 2012 wordt het namelijk 2,3%. Voor het nu lopende kwartaal geldt nog een percentage van 2,85%. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit cijfer onlangs bekendgemaakt.

De staatssecretaris van Financiën stelt ieder kwartaal opnieuw de hoogte van de heffingsrente vast. Deze hoogte berekent het ministerie door gebruik te maken van een vaste formule. Eerst neemt men het laagste van de volgende twee percentages: de basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB) en het gemiddelde rendement van de laatste drie staatsleningen vermindert met 0,5%. Op het moment is het gemiddelde rendement op staatsleningen het laagst. Die bedroeg op 1 februari 0,8%. Om tot het percentage voor de heffingsrente en de invorderingsrente te komen, komt hier een vaste opslag van 1,5% bij. Dat maakt in dit geval dus een heffingsrente van 2,3% voor het tweede kwartaal van 2012.

Te weinig belasting betaald

De heffingsrente is een vergoeding voor gemiste rente van uw onderneming of de fiscus. Uw onderneming moet rente aan de fiscus betalen als u te weinig belasting heeft afgedragen. Heeft uw onderneming echter teveel belasting betaald, dan kunt u heffingsrente ontvangen. Invorderingsrente daarentegen komt pas aan de orde als u een aanslag te laat betaalt.