Problemen bij Belastingdienst zijn nog lang niet opgelost

De problemen bij de Belastingdienst zijn nog steeds groot, maar ook complex en hardnekkig. De afhandeling van bezwaren is bijvoorbeeld steeds trager geworden. Dit staat in de 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst.

5 november 2018 | Door redactie

De staatssecretaris van Financiën Snel geeft in de halfjaarsrapportage van de fiscus aan dat het percentage van afhandeling van bezwaarschriften (tool) binnen de wettelijke termijn naar 81% is gedaald in de eerste helft van 2018. In de eerste helft van 2017 was dit nog 85%. Het grootste deel van deze bezwaarschriften betreft de inkomstenbelasting. Er zijn wel maatregelen genomen om de afhandeling weer naar een hoger niveau te kunnen tillen maar die hebben niet het gewenste effect gehad. 

Geen gebruik camerabeelden meer

Snel schrijft ook dat hij de (gegevens van) camerabeelden die ter controle van de bijtelling privégebruik auto van de zaak in de inkomsten- en loonbelasting dienden, niet meer gaat gebruiken voor toezicht. Het onderzoek, dat hij naar het gebruik ervan heeft gedaan, wijst namelijk uit dat niet aan het vereiste van proportionaliteit voor wat betreft de privacy wordt voldaan. De Hoge Raad had al eerder aangegeven dat het gebruik van deze camerabeelden in strijd was met de privacy.
Op Prinsjesdag is er echter wel een wetsvoorstel ingediend dat ertoe moet leiden dat de fiscus de kentekenfoto’s wel voor de controle van de motorrijtuigenbelasting mag gaan gebruiken.

Halfjaarsrapportage wordt jaarplan

De achterstanden bij de erf- en schenkbelasting moeten door de ingebruikname van een nieuwe voorziening weer naar het gebruikelijke niveau dalen.  
De 23e halfjaarsrapportage, die over een half jaartje volgt, zal de laatste halfjaarsrapportage zijn. De fiscus zal voortaan een jaarplan opstellen over zijn doelstellingen en plannen. Het eerste jaarplan ‘nieuwe stijl’ is door Snel begin november al naar de Kamer gestuurd.