Problemen door digitale communicatie fiscus

29 juni 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil de elektronische communicatie met de Belastingdienst verplicht gaan stellen. Het Register Belastingadviseurs is echter bang dat hierdoor problemen ontstaan, omdat niet iedereen daarop is voorbereid.

Het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (pdf) moet ervoor zorgen dat het berichtenverkeer tussen u en de Belastingdienst op termijn alleen nog langs elektronische weg kan plaatsvinden.  Hierdoor bespaart de Belastingdienst € 60 miljoen per jaar, omdat het niet langer nodig is om papieren brieven te versturen. Het versturen van berichten via internet is namelijk een stuk makkelijker en goedkoper.

Personaliseren van uw berichtenbox

Het Register Belastingadviseurs is echter bang dat belastingplichtigen in de problemen komen door deze nieuwe manier van communiceren. Belastingplichtigen die niet om kunnen gaan met internet, moeten dan de hulp van anderen inroepen om aangifte te kunnen doen. Het nadeel is dat diegene dan ook zijn DigiD uit handen moet geven, zodat die ander in kan loggen op de website van de Belastingdienst. Dit brengt een behoorlijk veiligheidsrisico met zich mee. Daarnaast heeft nog niet iedereen zijn berichtenbox gepersonaliseerd. Het gevolg is dat u dan geen seintje krijgt bij een bericht van de Belastingdienst, zodat u mogelijk te laat bent met het indienen van bezwaar.