Raad van State: te veel wijzigingen in belastingstelsel

Belastingplichtigen die vinden dat het veel te snel gaat met de wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel, krijgen bijval van de Raad van State. Het adviescollege stelt dat iedere keer een ommezwaai ‘de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast’.

25 september 2018 | Door redactie

Het begrotingspakket dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde gaat ook elk jaar voor advies naar de Raad van State. In zijn advies over het Belastingplan 2019 (pdf) stipt de Raad nog maar eens aan dat voorspelbare wetgeving cruciaal is voor het maatschappelijk draagvlak onder het fiscale stelsel.

Opnieuw sleutelen aan hypotheekrenteaftrek

Maar daar heeft het de afgelopen jaren nogal eens aan ontbroken: ‘In een (soms veel te) hoog tempo is een groot aantal fiscale wijzigingen doorgevoerd die de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantasten en vaak leiden tot complexe wetgeving’, aldus de Raad van State. Als voorbeeld neemt het adviescollege de hypotheekrenteaftrek. In 2014 is besloten om deze aftrek af te gaan bouwen met 0,5%-punt per jaar, tot aan 2042. Maar inmiddels heeft het kabinet besloten om die afbouw te versnellen, zodat het aftrekpercentage in 2023 al is gezakt tot 37,05%. Opnieuw een wijziging dus, zonder dat het kabinet aangeeft wat het ‘einddoel’ is met de hypotheekrenteaftrek, zo signaleert de Raad. Door de opeenstapeling van fiscale maatregelen rondom de eigen woning zien woningeigenaren bovendien inmiddels door de bomen het bos niet meer.

Indienen wetsvoorstellen meer spreiden

Het adviescollege geeft ook aan dat er geen overgangsperiode komt bij het verkorten van de zogeheten 30%- regeling van acht naar vijf jaar. Ook dat is grillig beleid, vindt de Raad. Meer in het algemeen steekt het de Raad ook dat het kabinet het belastingpakket nog dit jaar door het parlement wil loodsen. En dat terwijl het een pakket is met zeer uiteenlopende onderwerpen, en het parlement ondertussen ook nog de spoedreparatie van de fiscale eenheid in behandeling heeft. Dat is allemaal wel erg kort dag, vindt de Raad, en het komt ‘de kwaliteit van de behandeling’ niet ten goede. De Raad zou dan ook graag zien dat de belastingvoorstellen meer verspreid over het jaar naar de beide Kamers zouden komen. Zo hadden het wetsvoorstel over de nieuwe kleineondernemersregeling en de over de invoering van de richtlijn voor e-commerce al in het voorjaar ingediend kunnen zijn, aldus de Raad.