Rekenkamer: flink snoeien in fiscale regelingen!

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de fiscale regelingen die ons land allemaal rijk is. Conclusie is dat de doelstellingen van de regelingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig, het resultaat onduidelijk en de regelingen worden zelden geëvalueerd. Het advies van de Kamer is dan ook snoeien in die regelingen, aanpassen of anders afschaffen.

20 mei 2021 | Door redactie

Momenteel beschikt ons belastingstelsel over 116 fiscale voordeelregelingen die de schatkist in 2020 € 111 miljard aan belastinginkomsten kostte. Daartegenover stond een belastingopbrengst van € 194 miljard. De verhouding is hier volgens de Rekenkamer zoek. Vooral ook omdat een groot deel van de fiscale aftrekposten, teruggaven, kortingen en vrijstellingen niet efficiënt zijn. Snoeien in deze hoeveelheid regelingen zou al heel wat schelen. Aanpassen of afschaffen is daarbij ook het advies.

Regelingen voldoen niet aan het toetsingskader

Directe aanleiding voor dit advies was een onderzoek van de Rekenkamer naar vier fiscale regelingen. De instantie onderzocht  de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de lijfrenteaftrek, de landbouwvrijstelling en de aftrekpost specifieke zorgkosten. Bij deze regelingen ging het om een kostenpost van € 2,4 miljard  Geen van deze regelingen voldeed aan het toetsingskader dat het ministerie van Financiën erbij pakt als er nieuwe regelingen worden geïntroduceerd en bestaande regelingen geëvalueerd. Een aanpassing of afschaffing van de regeling moet in dit geval als optie worden overwogen. Uit de praktijk blijkt dat de vraag of de regeling wel iets oplevert niet wordt gesteld.  

Aanpassen of anders afschaffen!

Zo bleek dat er voor de KIA  nooit een onderzoek naar het doel van deze regeling was gedaan. Doel is dat ondernemers investeringen doen waardoor hun onderneming kan groeien. Ook het doel van de lijfrenteaftrek was amper gecheckt. Het is natuurlijk de bedoeling hiervan dat belastingplichtigen met een pensioentekort hier gebruik van maken maar het bleek dat slechts 5 tot 10% van de doelgroep de aftrekpost claimde. Voor de vier onderzochte regelingen was het advies in ieder geval aanpassen of anders afschaffen.