SBR rapportage kan nu via ‘workaround lijst’

8 december 2010 | Door redactie

Sinds kort kan uw onderneming makkelijker cijfers rapporteren in Standard Business Reporting. U heeft namelijk geen zogenoemde Autorisatie Service Provider (AuSP) meer nodig om uzelf namens uw onderneming te identificeren. In de toekomst kunt u dit met eHerkenning doen, maar tot die tijd kunt u zich inschrijven op de zogeheten Workaround lijst.

SBR is een nieuwe manier van rapporteren die u als financieel verantwoordelijke van uw onderneming veel voordelen moet gaan opleveren. De nieuwe rapportagemethode zou u vooral veel administratieve rompslomp moeten besparen. Of dat ook werkelijk zo is, valt nog te bezien. Het aanleveren van gegevens in SBR-formaat aan uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, banken en de Kamer van Koophandel is nu in ieder geval makkelijker. Voorheen moet u zich eerst aanmelden bij een AuSP om namens uw onderneming cijfers in SBR-formaat aan te kunnen leveren via Digipoort: het kanaal waarlangs u gegevens in SBR-formaat kunt aanleveren bij diverse overheidsdiensten. Deze identificatiemethode maakt echter vanaf medio 2011 plaats voor eHerkenning.

Er zijn wel spelregels!

Is uw onderneming niet aangesloten bij een AuSP, dan kunt u sinds kort toch SBR-rapportages doen. U moet dan een e-mail sturen naar servicecentrum@logius.nl onder vermelding van 'workaround'. Uw onderneming komt dan op de lijst te staan. Wel moet u zich dan aan de ‘spelregels' houden, die u toegestuurd krijgt bij de bevestiging van uw aanmelding.