Soms belasting betalen over prijs Tour de France-pool

13 juni 2019 | Door redactie

Met het WK-voetbal voor vrouwen in volle gang en de Tour de France op komst is de kans groot dat een organisatie een pooltje heeft opgezet of gaat opzetten. Is de prijs in totaal meer waard dan € 449, dan moet de organisatie over het gehele prijzengeld 30,1% kansspelbelasting betalen. Dit geldt ook als de winnaar een cadeau krijgt in plaats van geld.

Als een organisatie een pool heeft opgezet voor het WK voetbal voor vrouwen of gaat opzetten voor de Tour de France moet deze er rekening mee houden dat er kansspelbelasting verschuldigd (tool) zou kunnen zijn. Het moet dan wel gaan om een pool waaraan in principe iedereen (ook buiten organisatie) mee mag doen. Daartoe moet deze  een aantal zaken goed regelen en vastleggen. De organisatie moet precies administreren wat de pool inhoudt en wat de winnaars aan prijzengeld of cadeaus krijgen. Als deze prijzen in totaal meer waard zijn dan € 449, moet de organisatie over het hele bedrag 30,1% kansspelbelasting afdragen.

Geen kansspelbelasting betalen is boete riskeren

De organisatie moet de kansspelbelasting namens de prijswinnaar betalen. Stel dat de hoofdprijs € 600 bedraagt. Dan kan dat op twee manieren worden afgerekend:

  • De organisatie kan de belasting inhouden op het prijsbedrag, zodat de winnaar van € 600 uiteindelijk (€ 600 × 30,1% =) € 180,60 minder overhoudt.
  • De organisatie spreekt af dat de winnaar het prijsbedrag van € 600 netto ontvangt en draagt dan kansspelbelasting af over (€ 600 × 100/69,9 =) € 858.

Ook als de winnaar in plaats van een geldbedrag een cadeau wint dat meer waard is dan € 449, is de kansspelbelasting van toepassing. De aangifte kansspelbelasting doet de organisatie met een formulier (pdf) dat deze kan downloaden van de website van de Belastingdienst. Het verschuldigde bedrag moet binnen een maand nadat de prijs is uitgekeerd, zijn bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst. Gebeurt dit te laat of betaalt de organsiatie niet, dan riskeert deze dat de winnaar van de prijs zelf een naheffingsaanslag en boete krijgt. 

Zelf een pool opzetten zonder kansspelbelasting

Als er binnen de organisatie werknemers zijn die zelf een pool opzetten, dus tussen collega's, is er geen sprake van het gelegenheid geven tot deelname aan een kansspel. Er hoeft dan ook geen kansspelbelasting ingehouden en afgedragen te worden. Ook bij het opzetten van een pooltje tussen vrienden is er geen sprake van een kansspel waarover belasting is verschuldigd.