Soms ook rente over heffingsrente vergoeden

30 augustus 2013 | Door redactie

Betaalt u te laat of krijgt u te laat geld terug van de Belastingdienst, dan kunt u te maken krijgen met de belastingrente. Vóór 1 januari 2013 was dat nog de heffingsrente. De Belastingdienst is volgens Rechtbank Gelderland wettelijke rente verschuldigd als de inspecteur te laat is met het vergoeden van deze heffingsrente.

In deze zaak ging het om een bv die een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2007 kreeg. Deze voorlopige aanslag was echter te hoog en op 22 augustus 2009 verminderde de Belastingdienst ambtshalve de aanslag. De inspecteur vergoedde in eerste instantie geen heffingsrente. De bv maakte hiertegen bezwaar en op 21 december 2011 vergoedde de fiscus alsnog de heffingsrente van € 32.534. De bv vond echter dat de inspecteur daar erg laat mee was en dat hij daardoor ook wettelijke rente was verschuldigd.

Bij verzuim wettelijke rente vergoeden

Volgens de inspecteur was het vergoeden van een wettelijke rente niet nodig. Rechtbank Gelderland dacht daar echter anders over. Op basis van het arrest van de Hoge Raad van 30 september 2011 was de inspecteur namelijk gewoon heffingsrente verschuldigd als hij de aanslag ambtshalve verminderde. De teller voor deze heffingsrente ging al lopen vanaf het moment van het ambtshalve verminderen van de aanslag. Het achterwege laten van het uitbetalen van de heffingsrente was namelijk een verzuim van de inspecteur. Hij moest nu gewoon de wettelijke rente betalen over de periode vanaf zes weken na 22 augustus tot 21 december 2011.

Gevolgen voor de belastingrente

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft tegen deze uitspraak sprongcassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Daarnaast gelden sinds 1 januari 2013 de regels voor de belastingrente. De mogelijke gevolgen van het toekomstige arrest van de Hoge Raad gelden alleen voor de heffingsrente.
Rechtbank Gelderland, 27 juni 2013, ECLI (verkort): 1259