Staatssecretaris past Belastingplan 2019 wat aan

29 oktober 2018 | Door redactie

Zoals gebruikelijk na het bekend worden van de belastingplannen voor 2019 en verdere jaren op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal nota’s aan de Tweede Kamer toegezonden. Hele belangrijke zijn natuurlijk de nota’s die voortvloeien uit de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat.

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s van wijziging die voortvloeien uit de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota’s horen bij het Belastingplan 2019, de Wet bronbelasting 2020 en de Wet spoedreparatie fiscale eenheid. De maatregelen die hierin zijn opgenomen vindt u hier. Ten aanzien van de overgangsregeling voor de 30%-regeling is nog aangegeven dat deze tot 2021 kan worden toegepast. Het in het oorspronkelijke wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht voor schoolgelden voor internationale scholen voor het schooljaar 2018/2019 is hierdoor overbodig en vervalt dus.

Nog uitwerking nodig van toezeggingen

In de nota naar aanleiding van het verslag van het Belastingplan 2019 heeft de staatssecretaris een aantal toezeggingen gedaan. Deze moeten nog wel verder worden uitgewerkt.

  • Invulling reservering verlaging werkgeverslasten volgt zo spoedig mogelijk.
  • Streven om in 2020 belastingrente achterwege te laten als aangifte vennootschapsbelasting na afloop van het boekjaar voor 1 juni is ingediend.
  • Met het Centraal Planbureau wordt bekeken of de energielasten in koopkrachtberekeningen mee kunnen worden genomen.
  • Evaluatie van de eigenwoningregeling in 2019.
  • De rekening-courantmaatregel en box 2 kan waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 worden aangeboden aan de Kamer en zal per 2022 in werking moeten treden.

Tarieven vennootschapsbelasting verder omlaag

Dankzij de nota's van wijziging is nu ook duidelijk hoe de tarieven in de vennootschapsbelasting de komende jaren zullen dalen. Eerst zou het toptarief terugzakken tot maximaal 22,25%, maar omdat de dividendbelasting nu toch overeind blijft, is er meer ruimte om dit tarief verder te laten dalen. De tarieven zien er de komende jaren zo uit:

VPB_herzien29102018