Strengere controle mkb-bedrijven nodig

5 december 2016 | Door redactie

De Algemene Rekenkamer heeft de Belastingdienst aangeraden om mkb-ondernemingen strenger te gaan controleren. Volgens de Rekenkamer valt hier namelijk nog heel wat aan misgelopen inkomsten te halen.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer, dat op verzoek van de Tweede Kamer is verricht naar de effectiviteit van het handhavings-/controlebeleid (tool)) van de fiscus, blijkt dat het bij het mkb gaat om een bedrag van bijna € 3,5 miljard. Van de grote ondernemingen weet de Belastingdienst helemaal niet of ze wel voldoende belasting betalen, dus voor deze groep is ook niet bekend hoe hoog het bedrag aan misgelopen inkomsten is.

Levert handhavingsbeleid ook meer op?

De conclusie uit het onderzoek is dat de fiscus de informatie mist om te kunnen vaststellen of de inzet van de juiste inspecteurs en de toegepaste middelen wel op de meest optimale en gerichtste manier geschiedt. Er kan dan ook niet worden vastgesteld of  het beleid om meer aandacht te besteden aan de handhaving van de regels ook leidt tot een betere naleving en dus meer oplevert. De staatssecretaris van Financiën heeft in een reactie aangegeven dat hij niet van plan is om ondernemingen strenger te gaan controleren. Volgens hem laat de Rekenkamer zich te veel leiden door het gemiste belastinggeld en heeft zij te weinig oog voor de werking van horizontaal toezicht.

 

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten