Tarieven energiebelasting tijdelijk verhoogd per 2018

19 september 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2018 gaan de tarieven van de energiebelasting voor twee jaar omhoog. Hierdoor gaat de belastingopbrengst van de energiebelasting met € 200 miljoen per jaar omhoog. In totaal creëert de overheid met deze maatregel dus € 400 miljoen aan extra belastingopbrengsten.

De tijdelijke verhoging van de tarieven van de energiebelasting (tool) is gebaseerd op het Energieakkoord. In dit akkoord is deze afspraak vastgelegd om de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector af te dekken. Dit is een regeling die bijdraagt aan het energie-efficiënt maken van woningen in de gereguleerde huursector. De verhoging van de energiebelasting zal voor 50% worden doorberekend aan organisaties en voor de overige 50% aan huishoudens.

Doorberekening aan organisaties

Bij de doorberekening van de energiebelastingtarieven aan organisaties is gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de organisaties die met name aardgas gebruiken en de organisaties die met name elektriciteit afnemen. Tegenover de tijdelijke verhoging van de tarieven in de energiebelasting staat een lastenverlaging in het Energieakkoord. De tarieven in de Wet opslag duurzame energie zijn namelijk als gevolg van afspraken uit het Energieakkoord naar beneden bijgesteld ten opzichte van het regeerakkoord van 2012. Per saldo is er hierdoor uiteindelijk geen sprake van een lastenverhoging.