Termijn afhandeling bezwaar is nog veel te lang

Uit de voortgangsrapportage 2019 van de Belastingdienst blijkt dat ondernemers nog veel te lang moeten wachten op een reactie als zij een bezwaarschrift hebben ingediend. Ook blijkt dat de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon niet voldoet aan de doelstelling. Deze moet 90% zijn, maar blijft achter met 86%.

31 oktober 2019 | Door redactie

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs de Tweede voortgangsrapportage over 2019 van de fiscus naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit rapport blijkt dat de doelstelling ten aanzien van de afhandeling van bezwaarschriften (tool) momenteel niet gehaald wordt. Daarom gaat de Belastingdienst extra mensen inzetten. Snel geeft echter aan dat het nog wel tot het begin van volgend jaar zal duren voordat de afhandelingstijd weer op het gewenste niveau is.

BelastingTelefoon voldoet niet aan doelstelling

Ook blijkt dat de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon nog steeds achterblijft bij de doelstelling. Deze was in de zomermaanden 86%. De gemiddelde afhandeltijd van gesprekken is langer geworden door de instroom van veel nieuwe medewerkers.
Er is niet alleen maar slecht nieuws te melden. Het grootste deel van de belastingplichtigen die aangifte deed, heeft vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst gehad. En het achterstallig onderhoud bij de ICT is gedaald van 52 tot 44%. In 2022 moet dit 30% zijn. De afname van het achterstallig onderhoud moet ertoe leiden dat er nieuwe belastingplannen geïmplementeerd kunnen worden.

Aannemen van personeel blijft wat achter

Met het aannemen van nieuw personeel wil het nog niet helemaal lukken. Er is tot en met augustus 2000 fte binnengehaald, dit moet eigenlijk het eind van het jaar 3.450 fte zijn. De verwachting is dat voor het behalen van dit aantal fte’s echter ook nog een deel van 2020 nodig is.

 

Bijlagen bij dit bericht