Toetsen of wet ook uitvoerbaar is voor burgers

15 september 2020 | Door redactie

Nieuwe wet- en regelgeving is vaak niet eenvoudig en heeft grote impact. Belastingplichtigen zijn niet altijd in staat om regels goed te beoordelen, interpreteren en uit te voeren. Een doenvermogenstoets gaat een vast onderdeel worden in het wetgevingsproces en is ook toegepast bij pakket Belastingplan 2021.

Belastingplichtigen krijgen te maken met ingewikkelde wetgeving. Het is daardoor niet altijd duidelijk hoe ze daarmee om moeten gaan. Dit blijkt ook uit het rapport van de Wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid 'Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid’ (WRR-rapport). Hieruit blijkt dat niet alleen het denkvermogen (kennis en intelligentie), maar ook het doenvermogen (hoe gaat iemand om met wetgeving) een rol speelt. Het gaat dus niet alleen om het kennen van de wetgeving, maar een belastingplichtige moet het ook kunnen toepassen. Het kabinet wil daarom een doenvermogenstoets opnemen in het wetgevingsproces: is de regeling uitvoerbaar voor de belastingplichtige? Voor het pakket Belastingplan 2021 is ook al zo’n toets uitgevoerd.

Toolbox doenvermogen ontwikkelen

Het beoordelen van het doenvermogen gaat dus een vast onderdeel worden in het wetgevingsproces. Om dit voor elkaar te krijgen gaat het kabinet een toolbox doenvermogen ontwikkelen. In deze toolbox zitten methoden als gedragsanalyses, stakeholdersonderzoeken, burgerpanels, veldexperimenten, internetconsultaties, focusgroepen, enquêtes en interviews. Het is dan mogelijk om altijd een passende tool te vinden om het doenvermogen van wet- en regelgeving te toetsen.

Toetsen van wijzigingen toeslagregelingen

De Tweede Kamer had een motie ingediend om deze toets al toe te passen bij het Belastingplan 2021. Het doenvermogen speelt vooral een rol bij het conceptwetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen. Het kabinet heeft verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties betrokken bij de plannen uit dit wetsvoorstel. De meningen van deze organisaties zijn verwerkt in de verbeteringen van het toeslagenstelsel. 

Bijlagen bij dit bericht