Toetsing van regeldruk gaat op de schop

21 november 2016 | Door redactie

Het kabinet richt per 1 juli 2017 een nieuw onafhankelijk regeldruktoetsingscollege op. Dit nieuwe college moet zo vroeg mogelijk worden betrokken bij nieuwe wetgeving om zo de regeldruk voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.

Het nieuwe college vervangt Actal dat al sinds 2000 nieuwe wetten toetst op de onwenselijke gevolgen van regeldruk. Het grote verschil met Actal is dat het nieuwe toetsingscollege al tijdens de voorbereiding van nieuwe wetsvoorstellen meedenkt over zogenoemde regeldrukeffecten. Zo wil het kabinet verder voorkomen dat ondernemers last krijgen van onnodig ingewikkelde regels. Die regeldruk is ondernemers al jaren een doorn in het oog. Onlangs nog riep MKB-Nederland op tot een soort uitzonderingspositie voor kleine mkb’ers op tal van vlakken zoals het arbeidsrecht.

Doelstelling voor kabinetsperiode gehaald

Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten weten dat het kabinet zoals verwacht de doelstelling van € 2.5 miljard aan regeldrukvermindering heeft behaald. De belangrijkste winst heeft het kabinet behaald door de digitalisering van de overheidscommunicatie voor ondernemers.