Trustkantoor aansprakelijk voor schade belastingontduikers

19 februari 2018 | Door redactie

De Belastingdienst mag de schade die hij geleden heeft door belastingontduiking ook verhalen op het trustkantoor dat de belastingontduikers heeft bijgestaan. Dit heeft rechtbank Amsterdam onlangs aangegeven.

De fiscus heeft via een civiele procedure geprobeerd om naast de belastingontduikers zelf, ook het trustkantoor dat hen bijstond aansprakelijk te stellen voor de misgelopen belastingopbrengsten door de belastingtrucs. Het ging in deze zaak om een voormalig trustkantoor dat twee vastgoedmanagers had geholpen om geld buiten het zicht van de belastingen te houden. De fiscus stelde het kantoor, naast de ontduikers ook aansprakelijk voor de geleden belastingschade omdat duidelijk was dat het kantoor een grote rol had gespeeld bij de frauduleuze praktijken van de belastingontduikers (voor deze praktijken zijn zij ook veroordeeld).

Naast ontduiker ook kantoor aansprakelijk

De rechter vond, in navolging van de Belastingdienst, dat naast de ontduikers zelf, ook het kantoor aansprakelijk kon worden gesteld voor de door de fiscus geleden schade. Deze schade loopt in de miljoenen. In het faillissementsoverzicht van de bedrijven van de vastgoedmanagers stond al een bedrag van € 22 miljoen aan niet-betaalde vennootschapsbelasting opgenomen.
Rechtbank Amsterdam, 14 februari 2018, ECLI (verkort): 796