Tweede Kamer neemt Belastingplan 2015 aan

14 november 2014 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Ze heeft er echter nog wel een aantal wijzigingen in aangebracht. Zo kunnen stichtingen nu ook een beroep doen op de concernregeling in de werkkostenregeling.

De door de Tweede Kamer aangebrachte belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Gebruikelijkloonregeling; er komt geen uitbreiding van de kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers geldt. Daarnaast moet een inspecteur die wil aantonen dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat de inhoudingsplichtige in aanmerking heeft genomen, de objectieve criteria kunnen laten zien.
  • Werkkostenregeling; stichtingen die inhoudingsplichtig voor de loonbelasting zijn, kunnen een beroep op de concernregeling in de werkkostenregeling doen.
  • Kansspelbelasting; de vrijstelling in de kansspelbelasting gaat omlaag van € 454 naar € 449.
  • Afvalstoffenbelasting; er komt een vrijstelling voor zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, het nultarief blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een biomassa-energiecentrale, ook bij overbrenging afvalstoffen buiten Nederland is belasting verschuldigd en er komt een overgangsregeling voor situaties waarin afvalstoffen al in 2014 zijn afgegeven, maar tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen en pas in 2015 worden verbrand. 

Onderzoek naar belastingontwijking doen

Ook heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering is verzocht onderzoek te gaan doen naar hoe belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan. Hierbij moet zij gaan kijken naar de regeling van uitstel van betaling in de Invorderingswet en of er in de Wet op de vennootschapsbelasting een vergelijkbare bepaling zoals vastgelegd  in de Wet inkomstenbelasting over de verplaatsing van de werkelijke leiding van een bv uit Nederland (is een vervreemding van het aanmerkelijk belang) kan worden opgenomen. Het laatste woord is nu aan de Eerste Kamer.