Uitgave 1 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 online

13 november 2015 | Door redactie

De eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 is gepubliceerd. Hierin worden 14 onderwerpen behandeld waarin per 1 januari 2016 iets verandert. Met welke wijzigingen moet u volgend jaar rekening houden?

Elk najaar kondigt de Belastingdienst in de Nieuwsbrief Loonheffingen wat er verandert met ingang van het nieuwe jaar. In de eerste versie van dit voorproefje op het Handboek Loonheffingen van volgend jaar staat dat werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 2016 verzekerd blijven voor de Ziektewet (ZW). Uw onderneming hoeft daarvoor geen premie te betalen, die komt namelijk voor rekening van UWV. Omdat de verzekeringspositie van de werknemer verandert, is er vanaf dat moment ook sprake van een nieuwe inkomstenverhouding.
U kunt in uw salarissoftware in die situatie mogelijk geen nieuw nummer inkomstenverhouding opnemen. De oplossing is dan om een nieuwe inkomstenperiode op te nemen binnen de bestaande inkomstenverhouding.

Alle wijzigingen op een rijtje

In totaal staan er 14 maatregelen in de Nieuwsbrief (pdf). Voor een aantal onderwerpen loopt de Belastingdienst eigenlijk op de zaken vooruit, want ze zijn nog niet allemaal afgehamerd door de Eerste Kamer. De wijzigingen zijn:

 1. de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd (tool) naar 65 jaar en 6 maanden;
 2. de aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium (tool) van de werkkostenregeling;
 3. het vervallen van de nihilwaardering voor het rentevoordeel bij eigenwoningleningen;
 4. de verzekering voor de ZW voor AOW-gerechtigde werknemers;
 5. de extra kolom in de tabel bijzondere beloningen;
 6. het vervallen van de voordeelregel in de tabel bijzondere beloningen;
 7. een aantal veranderingen en aandachtspunten bij de aangifte loonheffingen;
 8. de wettelijke verplichting om op de jaaropgaaf van de werknemer de verrekende arbeidskorting te vermelden;
 9. de bijtellingspercentages (tool) voor auto’s van de zaak;
 10. het vervallen van de tijdelijke 80%-regeling voor het opnemen van levenslooptegoed;
 11. het vervallen van de tijdelijke heffingskorting;
 12. de verhoging van de leeftijd voor de werkbonus van 61 naar 62 jaar;
 13. de invoering van een verplicht model voor de garantieverklaring die u nodig heeft als u eigenrisicodrager voor de WGA wilt worden;
 14. de invoering van € 2.000 premiekorting voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.