Uitstel van betaling voor meer belastingen door corona

De Belastingdienst heeft het aantal belastingen uitgebreid waarvoor ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen. Ook zijn de voorwaarden over eventueel mee te sturen bewijsstukken en de verklaring van een derde-deskundige weer aangepast.

6 april 2020 | Door redactie

Als ondernemers te maken hebben met liquiditeitsproblemen door het coronavirus kunnen zij voor de betaling van hun belastingschulden een beroep doen op bijzonder uitstel bij de Belastingdienst. Dit uitstel geldt nu niet alleen meer  voor de (naheffings)aanslagen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en loonheffingen, maar ook voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak) en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Langer dan drie maanden uitstel willen

De ondernemer moet dan een brief met het verzoek (tool) sturen naar de Belastingdienst of kan het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ gebruiken dat staat op de site van de Belastingdienst. De toegang is beveiligd met DigiD.
Als het uitstel van betaling voor 3 maanden nog te kort is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe echter alleen per brief. Als de belastingschuld lager is dan € 20.000, moet de ondernemer bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is daarbij niet nodig. Bij een hogere belastingschuld dan € 20.000, moet er wel een verklaring van een derde-deskundige worden toegevoegd.

Aanvullende bewijsstukken sturen

Wat deze bewijzen precies moeten inhouden, maakt de Belastingdienst nog bekend. Als ondernemers om langer dan 3 maanden uitstel verzoeken, krijgen zij van de Belastingdienst bericht welke aanvullende bewijsstukken ze moeten aanleveren. Deze gegevens moeten ze wel binnen de periode van 3 maanden aanleveren.