Vanaf 2021 constructies melden op portaal fiscus

Intermediairs en belastingplichtigen moeten vanaf 1 januari 2021 grensoverschrijdende constructies gaan melden bij de Belastingdienst. Dit kunnen zij doen op het portaal dat de fiscus hiervoor heeft ontwikkeld.

23 november 2020 | Door redactie

Het verplicht melden van grensoverschrijdende constructies aan de Belastingdienst is onderdeel van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking. Er is sprake van een grensoverschrijdende constructie als het gaat om constructies die lopen tussen twee EU-lidstaten of tussen een lidstaat en een land buiten de EU. De meldingsplicht gaat gelden voor intermediairs (denk aan accountants en belastingadviseurs) maar ook voor belastingplichtigen die niet werken met een intermediair. De plicht gaat op 1 januari 2021 in, maar constructies moeten met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018 gemeld worden. De boete voor het niet (tijdig) melden kan oplopen tot € 830.000.

Voor melden minimaal eHerkenning niveau 3 nodig

Voor het melden van de grensoverschrijdende constructies heeft de Belastingdienst een portaal klaargezet. Om in te loggen op dit portaal heeft de melder minimaal eHerkenning niveau 3 of hoger nodig. Zzp'ers of kleine zelfstandigen die geen gebruikmaken van eHerkenning kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen op het gegevensportaal.

Welke constructies straks melden?

Welke constructies moet een intermediair of belastingplichtige straks melden? De Belastingdienst geeft aan dat grensoverschrijdende constructies die voldoen aan één of meerdere wezenskenmerken gemeld moeten worden. Een lijst van deze wezenskenmerken is te vinden in de richtlijn DAC6.  Daarnaast is er een Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies beschikbaar gesteld met daarin onder andere een aantal voorbeelden van meldingsplichtige constructies per wezenskenmerk.
De informatie moet de intermediair of belastingplichtige binnen 30 dagen nadat de constructie  gereed is voor implementatie aan de Belastingdienst hebben gemeld. Omdat de meldingsplicht terugwerkende kracht heeft moeten constructies  die tussen 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 hebben plaatsgevonden worden gemeld voor 1 maart 2021. Voor constructies die hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden tussen 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 geldt een uiterste meldingsdatum van 31 januari 2021.

 

 

 

Bijlagen bij dit bericht