Vennootschapsbelasting eenvoudig wijzigen

5 januari 2012 | Door redactie

Voor de vennootschapsbelasting (VPB) is dit jaar een eenvoudige herzieningsprocedure gaan gelden. U kunt daardoor makkelijker uw voorlopige aanslag VPB wijzigen. Er zijn namelijk minder formaliteiten aan verbonden dan voorheen.

In het Belastingplan 2012 is het plan opgenomen om de vereenvoudigde herzieningsprocedure ook toe te gaan passen voor de aanslagen VPB. Het voordeel van dit systeem is dat u eenvoudiger een voorlopige aanslag kunt wijzigen. U dient geen bezwaar in, maar wijzigt uw voorlopige aanslag. U hoeft zich dan niet te houden aan de reactietermijn van zes weken. Daarnaast stelt de wet geen zware eisen aan de motivering van een verzoek om herziening. 

Bezwaar maken kan nog wel

De rechtsbescherming blijft nog wel in tact. Mocht de inspecteur niet akkoord gaan met het verzoek om herziening, dan heeft u nog wel de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan. Bij een geschil zal de inspecteur namelijk een voor bezwaar vatbare beschikking opstellen. Tegen deze beschikking kunt u dan in bezwaar en beroep gaan. Op deze manier heeft u toch nog de mogelijkheid om uw gelijk te halen.