Verhuurderheffing stijgt per 1 januari 2016

21 oktober 2015 | Door redactie

Het tarief van de verhuurderheffing gaat per 1 januari 2016 omhoog van 0,449% naar 0,491%. Uw organisatie is verplicht deze heffing af te dragen als u eigenaar bent van meer dan tien huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens.

Als uw woningcorporatie eigenaar is van meer dan tien sociale huurwoningen in de gereguleerde sector, bent u verplicht de verhuurderheffing af te dragen over de waarde van de woningen. De overheid gebruikt 1 januari als peildatum. Het gaat om woningen waarvan de kale huurprijs onder de liberalisatiegrens (huurtoeslaggrens) valt, die in 2016 waarschijnlijk € 710,68 per maand bedraagt, net als in 2015. De heffing over 2016 is gelijk aan 0,491% van de totale WOZ-waarde van uw woningen, verminderd met tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. De WOZ-waarde kunt u terugvinden in een beschikking van de Belastingdienst die u aan het begin van het jaar ontvangt. 

Maak gebruik van kortingsregeling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u korting krijgen op de af te dragen verhuurderheffing. Dit is bijvoorbeeld het geval als u panden, zoals kantoren, scholen of kerken, verbouwt tot woningen of als u huurwoningen sloopt, bouwt of samenvoegt. U moet het juiste formulier invullen voor de korting. De korting valt onder de Regeling Vermindering Verhuurderheffing dat 31 december 2017 vervalt.