Verklaring derde deskundige nodig bij > 3 maanden uitstel

Een ondernemer die uitstel van betaling moet aanvragen omdat hij door het coronavirus zijn belastingschulden niet meer kan voldoen moet bij dit verzoek een verklaring van een derde deskundige toevoegen als hij meer dan drie maanden uitstel nodig heeft. Hierin moet de deskundige aangeven dat er sprake is van tijdelijke betalingsproblemen en dat de onderneming levensvatbaar is.

16 maart 2020 | Door redactie

In de brief van het ministerie van Economische Zaken van afgelopen donderdag 12 maart met economische maatregelen vanwege het coronavirus stond ook dat een ondernemer bijzonder uitstel van betaling voor zijn belastingschulden kon krijgen. Op de site van de Belastingdienst is dit wat verder uitgewerkt. Wil een ondernemer niet meer dan drie maanden uitstel, dan hoeft hij geen verklaring van een derde deskundige bij het verzoek mee te sturen. Heeft een ondernemer wel meer dan drie maanden uitstel van betaling nodig dan moet hij zorgen voor een verklaring van een derde deskundige bij het verzoek. Deze verklaring hoeft niet meteen bij het verzoek mee te worden gestuurd. Dit mag nog vier weken na het verzoek.

Betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard

In dit verzoek moet  de derde deskundige het volgende aangeven:

  • Dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Dat de onderneming levensvatbaar is.

Een derde deskundige is bijvoorbeeld de accountant/fiscalist/financieel adviseur van de ondernemer, een externe consultant, externe financier of de brancheorganisatie. 
Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling met motivering en de eventuele verklaring van de deskundige moet de ondernemer sturen naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.