Verklaring geen privégebruik onder de loep

21 oktober 2010 | Door redactie

Werknemers die onnodig over een Verklaring geen privégebruik auto beschikken krijgen deze week schriftelijk het verzoek van de Belastingdienst om hun verklaring in te trekken. De fiscus wil dat mensen met zo’n verklaring er ook daadwerkelijk gebruik van maken. Ook alle andere verklaringhouders krijgen een brief toegestuurd.

Als een werknemer een Verklaring geen privégebruik auto aanvraagt bij de Belastingdienst en aan u laat zien, kunt u de loonbijtelling vanwege privégebruik van een auto van de zaak bij hem achterwege laten. U moet dan wel een kopie ervan in uw administratie bewaren. Mocht de werknemer toch te veel privé gebruikmaken van zijn auto, dan is hij in dat geval zelf verantwoordelijk voor het leveren van tegenbewijs. De fiscus wil zijn bestand met verklaringhouders zo zuiver mogelijk houden.

Ten onrechte verklaring

Sommige werknemers beschikken wel over zo'n verklaring, maar laten deze niet zien aan hun werkgever. Als er dan toch wordt bijgeteld kunnen ze de verklaring beter intrekken. Deze werknemers krijgen hierover een aparte brief. De Belastingdienst gaat er ook van uit dat er sprake is van een bijtelling wegens privégebruik van een auto als u bij een werknemer meer dan € 100 per loontijdvak bijtelt als loon in natura. In de praktijk blijkt een bijtelling wegens privégebruik auto namelijk ten onrechte vaak in die rubriek te worden ingevuld in de loonaangifte.

Intrekken verklaring niet verplicht

Overigens krijgen ook alle overige verklaringhouders een brief van de Belastingdienst. Hierin brengt de fiscus de regels voor het achterwege laten van de bijtelling wegens privégebruik nogmaals onder de aandacht. Werknemers zijn niet verplicht om hun Verklaring geen privégebruik auto in te trekken. Mochten ze dat wel willen doen, dan kan dat met een mutatieformulier dat bij de brief is toegevoegd of met een formulier op de site van de fiscus.