Vermindering regeldruk ligt op schema

21 juni 2016 | Door redactie

De doelstelling om deze kabinetsperiode € 2,5 miljard aan regeldruk te verminderen voor burgers en ondernemers lijkt gehaald te worden. Dat heeft minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. De regeldruk in Nederland is veel ondernemers een doorn in het oog.

De minister heeft in zijn brief aangegeven dat de doelstelling om te zorgen voor fors minder regels in zicht is. Er is reeds voor € 2,45 miljard aan regeldrukvermindering in kaart gebracht. De doelstelling wordt onder meer bereikt door de inzet van digitale hulpmiddelen zoals apps en via een maatwerkaanpak met ondernemingen en ondernemers in elf sectoren, waaronder de chemie, de bouw en de kinderopvang.

Regels moeten beter werkbaar worden voor ondernemers

Ondertussen vindt het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) dat het niet langer om het verminderen van regeldruk moet gaan, maar om het maken van beter werkbare regels, die aansluiten bij de ondernemingen en burgers die ermee te maken krijgen. Actal pleit er daarom voor dat het volgende kabinet de brede gevolgen van wetsvoorstellen in kaart gaat brengen door middel van zogenoemde impact assessments. De toetsing daarvan moet tijdig, onafhankelijk en extern gebeuren. Voor een constante en hoge regelkwaliteit is volgens Actal namelijk een externe én onafhankelijke toetsingsinstantie nodig.