Vernietiging verzuimboete VPB bij AVAS

15 april 2013 | Door redactie

Als u er alles aan heeft gedaan om uw belastingadviseur op tijd de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) in te laten dienen, bent u er in principe niet aansprakelijk voor als dat niet gebeurt. Een dergelijke situatie speelde onlangs in een rechtszaak voor het Gerechtshof Den Haag.

De boete voor het te laat indienen van een aangifte VPB is in principe € 2.460, zoals u ook heeft kunnen lezen in het bericht ‘Verzuimboete VPB te hoog’. De inspecteur mag deze boete niet opleggen bij afwezigheid van alle schuld (AVAS). In deze zaak kreeg een bv in september 2010 een aanmaning tot het doen van aangifte vóór 27 september, nadat de eerste deadline van 1 juni al was gemist. De gemachtigde diende de aangifte echter pas op 1 oktober 2010 in.

Geen schuld

De inspecteur besloot een boete van € 2.460 op te leggen. De raadsheren van het gerechtshof in Den Haag vernietigden deze boete uiteindelijk. De dga van de bv had er meerdere malen bij zijn belastingadviseur op aangedrongen tijdig aangifte te doen. Hij was dan ook zeer verrast met de aanmaning en nam naar aanleiding daarvan meerdere malen contact op met de gemachtigde. Bovendien was hij zelf zeer stipt en had hij tot dan toe altijd tijdig aangifte gedaan. Volgens het Hof was hierom sprake van AVAS.
Gerechtshof Den Haag, 12 maart 2013, LJN: BZ6162